9 תשובות
שארי בבית
תישארי
לכי לשעתיים לשון .
כולה שעתיים
תשארי
תשארי בבית
תשארי בבית
תשארי