3 תשובות
תלחם עלייה אל תחשוש מאחרים אל תוותר בקלות.
אל תוותר.
תשמע אחי אם אתה באמת אוהב אותה תלך על זה אבל אם אתה מהסס וזה מוריד לך תוריד הילוך אבל זה שיש לה הרבה מחזרים לא צריך לשחק פקטור ברגשות שלך כלפיה