4 תשובות
אני רשיש
שואל השאלה:
יאיי
אני
בגולדה
אני
לא מגלה מוחעחע