6 תשובות
מדברים עליה עם חברין
מחזרים
מה שאני עושה זה להסתכל, ולהתחיל
מתעסקים בשיער