4 תשובות
אני לא קדוש/ה.
"אני לא קדושה".
אני לא קדושה
כתוב- "לא קדושה"
הכוונה של זה היא שאת "פרועה" נגיד את זה ככה.. כאילו עושה מה שבא לך ולא אכפת לך אם זה בסדר או לא סוג של