7 תשובות
17:00
אבל לרוב ערב
אחרי שש.
שמונה תשע כזה?
שש כזה או ישר אחרי בצפר פשוט
אם זה לבית אז כזה ארבע אם זה לצאת בערב אז זה משתנה
ישר אחרי בית ספר עד שש וחצי כזה
לרוב או אחרי ביה"ס ישר שזה בסביבות 17:00 או בסביבות 19:00