9 תשובות
מכנס כן חולצה לא
מה שהראשונ ה אמרה
שואל השאלה:
אבל אני חייב את החולצה כי דווקא חולצות אין לי
אנונימי
אף אחד לא יזכור הכל טוב
למה לא