4 תשובות
יחס הדימיון = יחס בין הצלעות = יחס ההיקפים.
אם למשל נתונות לך 2 צלעות מתאימות בין המשולשים, תעשי צלע חלקי צלע וזה יהיה שווה ליחס הדמיון.
צלע במשולש אחד
חלקי
הצלע המתאימה לה במשולש השני
שואל השאלה:
אז אם יש לי נגיד שני בסיסים- 5 סמ ו3 סמ אז מה אני עושה?
אנונימית
אז היחס הוא 3:5 , אין לך איך לצמצם את זה יותר