4 תשובות
להפסיק להיות בריון עלוב נפש
אנונימי
שואל השאלה:
מה הקשר בריון אני מלווה מחברים ימוזרה
תהיה סבלני
תלווה פחות כסף בכל פעם שאתה מלווה עד שתפסיק