8 תשובות
שיש לה גוף יפה
אנונימית
שמבחינתי זה בסדר אבל לא יותר מדי
שיש לה ביטחון עצמי
אם זה יותר מדי חשוף אז זה תשומת לב כנראה
דווקא שיש לה חוסר בטחון עצמי
דעה נדירה: שהיא אוהבת להתלבש ככה.
דעה מציאותית ושתעלה לי לראש? זורמת, נותנת
שהיא אוהבת להצטלם ככה
ושיש לה ביטחון עצמי גבוה אבל לא יותר מדי גבוה