תשובה אחת
זה תהליך שלוקח זמן, אני באמצע תהליך כזה ומוזמנת לדבר בפרטי