5 תשובות
עדיין צריכה?
קודם כל אתה מחשב את השטח של הריבוע שזה איקס בריבוע. ואומרים לך שהשטח של המלבן קטן מהשטח של הריבוע ב25 מ"ר כלומר, השטח של המלבן הוא איקס בריבוע מינוס 25. נתונות לךאורכי הצלעות של המלבן ואיתן אתה מחשב שוב את שטח המלבן ואת התוצאה שיצאה לך אתה משווה לשטח המלבן שחישבנו קודם. ככה שיוצאת לך משוואה פשוטה עם נעלם אחד ובסופו של דבר אמור לצאת לך איקס שווה ל15 ואיקס שווה ל5. לכן, אמורים לצאת לך שני פתרונות לשאלה זו, כל פיתרון הוא עם הצבה של איקס אחר. דרך אגב אסור לכוח את הקטע הקטן הזה מעל החיבור של המלבן והריבוע, מחשבים אותו על ידי חיסור הצלע הקטנה של המלבן מהצלע של הריבוע וככה אתה יודע את גודל הקטע הלא מוגדר הזה שדרך אגב יוצא 5 והדרך לזה היא : ( x-(x-5
אני בטעות התייחסתי אלייך כאל בן אז תסלחי לי אם זה לא תוקן פשוט רשמתי מלא ואין לי כוח ממש לעבור על הכל :)
את הx=5 פוסלים לא? ^
כי יש צלע במלבן שהיא x-5, הצלע לא יכולה להיות 0
וואי צודקת לגמרי. טעות שלי. אז את מציבה רק איקס שווה 15