7 תשובות
כן
לצערי
תמיד
אהא
יאפ...
לא,
תפילות בקול ולימוד תורה
קריאה מהזוהר הקדוש
קריאת שמע שעל המיטה
ביחד עם לימוד טוב של 'חובת הלבבות ---------------- מסיר ממני את המחשבות המטרידות