2 תשובות
מנסות לעודד סוכרת וחסימות עורקים
בדיוק מה שאני חושבת^