7 תשובות
עמודי מעריצים וכאלה או עמוד פרטי?
שואל השאלה:
עמוד כתיבה (לא מהנדושים נשבעת פשוט שירים שלי)
תעקבי אחרי עמודים שעושים לייקים לעמודים לנושא מהתמונות הכי חדשות ותדאגי שהתמונה הכי מאוחרת תיהיה בגג יומיים מומלץ דברים שפורסמו לפני כמה שעות
אחר כל תעשי אינסטה פולו
אם התוכן יהיה איכותי זה יקרה לבד.
סימס481 צודקת
אבל לא רע "לפנות" אל אנשים להראות שיש תוכן
צודק*
הו סורי
באותו הנושא: