תשובה אחת
אם בלעת מים/ לא שתית מספיק כן
באותו הנושא: