3 תשובות
גובה XרוחבXאורך..
שואל השאלה:
מה הם הוא מכשיר המדידה?
ley
קובייה זה צלע בחזקת 3
קופסת גפרורים זה רוחבXגובהXאורך
על הקרוגל יש מדבקה שרשום
על המקרר יש מדבקה שרשום.
באותו הנושא: