6 תשובות
חופש גדולל
חופש גדול
סוף הלימודים
חופש גדול
חופש גדול אני מתה לעוד חופש