4 תשובות
היי אפשר את המספר שלך?
תזמין אותה לדייט
תזמין אותה לצאת איתך לאנשהו
שואל השאלה:
ישר על ההתחלה? מישהי שאיתי בכיתה כבר שנה?
אנונימי