3 תשובות
לספור עד 3 לפני שאת אומרת משהו ולחשוב אם הוא שקר או לא. אם לא - להגיד, אם כן - לא להגיד.
תחשבי איך ירגיש מי ששיקרת לו
להתאבד