9 תשובות
כן למה לא?
ברור
כן מה הבעיה רצוי אפילו
התחברות ל