10 תשובות
לדעתי לא
ח' ו-י'? זה בסדר.
פחות.
זהאומר בת 13 ובן 16 מה שפחות הולך..
כן זה סבבה
כיתה ח זה 14 וכיתה י זה 16 כולה הבדל של שנתיים
כן
הולך הולך
אני חושבת שזה בסדר זה כולה שנתיים