6 תשובות
מה קורה? מה עשית שהיית שם?
שתפי אותה בחוויות שעשית בישראל ושהיא גם
תשאלי איך היה בחול
שתדבר על חוויות וגם את
תספרי איך עוברת השנה בלימודים וכו ותשאלי גם
איך החיים שם?
איך השגרה שם? שונה מפה? איך הבית ספר שהיית בו? תדברו נגיד על משהו שקרה לכם השנה (אם קרה כן?., נגיד בבית ספר התאהבת במישהו וזה )
אנונימית
איך היה בחול, תספרי לה על החיים בארץ, תשאלי על שאר המשפחה שהייתה בחול במידה והייתה
אז תשאלי על החיים שם