6 תשובות
טיפה כן לא הרבה אבל
לא ממש
אני תמיד נרטבת ממש. בדרך כלל רק אחד נרטב
נרטבים טיפה,בקיץ זה מתייבש תוך שניה