5 תשובות
מעבירים את הכבשה לצד השני וחוזרים. מעבירים את הזאב לצד השני ומחזירים את הכבשה. משאירים את הכבשה ומעבירים את הכרוב לצד השני וחוזרים. מעבירים את הכבשה לצד השני
מעביר את הכבשה לצד השני אחרי זה חוזר אחרי זה מעביר את החסה ומחזיר את הכבשה אחרי זה לוקח את השועל וחוזר ולוקח את הכבשה
אקח את הכבשה ואעביר אותה לצד השני. אחכ אחזור ואקח את השועל אעביר לצד השני אעלה את הכבשה. אחזור אוריד את הכבשה אקח את החסה ואעביר לצד השני, אחזור ואעביר את הכבשה. בום
אני ישכיר מנוף ואעביר את כולם בבטחה אל הצד השני
מעבירים את הכבשה לצד השני וחוזרים להעביר את הזאב לצד השני ומחזירים את הכבשה לצד הראשון ואז מעבירים את החסה
לדעתי שיברח רק עם החסה