4 תשובות
אני חושבת שזה רק מעל זמן מסויים, אני לא סגורה איזה אבל (או שנה או שנתיים על פי מה שאני זוכרת)
אם מפטרים אותך בגלל סיבה לא מוצדקת כן
ואם על דעת עצמך לא
מפטרים אותך-כן
אם אני לא טועה מעל שנה.
לא אין לך פיצויים אם התפטרת על דעת עצמך אבל אם פיטרו אותך אז יש לך פיצויים