3 תשובות
לא כל כך תנסי פשוט להתחיל שיחה
זה ייחשב התחלה בכל דרך כל עוד לא תכריזי על זה בתחילת השיחה.