11 תשובות
חצי שעה
10-15 דקות
שעה באוטובוס
באוטו בערך 20 דקות
10 דקות לדעתי
5 דקות ברגל
5 דקות באוטו
5 דקות
40 דקות ברכב
אמ.. לי זה לוקח עשר דקות חמש עשרה גג לבן אנוש... חצי שעה ארבעים דקות
4 דקות
עשר דק - רבע שעה