3 תשובות
משחקים אותה קשים להשגה
אנונימית
יש אנשים שלפעמים סתם כותבים כדי לכתוב, כמו סטטוס
הייתי עושה את זה פעם, לא כדי שישלחו הודעה
שואל השאלה:
אבל זה מוקדש לחברים לעט, זה לא סטטוס.
הגיוני שאנשים יכתבו לך תגובה על מה שכתבת.
זה סתם מעליב שלא עונים