6 תשובות
לא
לא
אנונימית
איו לא
אנונימית
בחיים לא
אנונימית
לאא בחיים לא