5 תשובות
לא רשום שם
לא רשום תז על אשראי
לא רשום תז
לא מופיע ת.ז.
כל מה שרשום על הכרטיס זה מספר חשבון, מספר סניף בנק, קוד סודי בצד האחורי, מספר כרטיס, תוקף ושם בעל הכרטיס.