6 תשובות
לא
אפשר לנתק מהמשתמש
לא.
לא, אבל את יכולה לנתק את המשתמש מהשאלה או לבקש מנאמן שיימחק לך.
לא, אבל את יכולה לנתק מהמשתמש ואז זה לא נספר אצלך בשאלות ששאלת
לא, אפשר להתנתק מהשאלה או לפנות לנאמן שימחק לך את השאלה.