8 תשובות
אי אפשר למחוק, אפשר לנתק מהמשתמש, זה יופיע פשוט כאנונימי/ת.
בחץ הקטן מעל לשאלה יש
אי אפשר, אבל את יכולה לנתק את השאלה מהמשתמש שלך ואז היא כביכול לא תהיה קשורה אלייך.
אי אפשר
רק האמנים והמערכת
לא חושבת שאפשר
נאמן
אי אפשר
רק הנאמנים רשאים למחוק שאלות. במקום זאת תוכלי להתנתק מהמשתמש בשאלה וכך השאלה תהיה אנונימית.
במידה וניתוק מהמשתמש לא יועיל ניתן לפנות אליי או לכל נאמן אחר עם סיבה מוצדקת למחיקה וזה ימחק.
בעצמך, לא תוכלי למחוק. רק לנאמנים יש אופציה של מחיקת שאלות. אם השאלה לא אנונימית, תוכלי לדווח עליה ובסיבת הדיווח לכתוב שאת מעוניינת במחיקתה. לחלופין, את יכולה לשלוח לאחד הנאמנים קישור לשאלה ולבקש ממנו שימחק אותה. אני כאן :)