2 תשובות
1. כיכר בעיר; רחבה מרוצפת בין בניינים, שיש בה, בדרך־כלל, גם צמחייה, ספסלים, פסלים וכד'
2. חוף ים
כיכר