10 תשובות
לא זה ולא זה
לא נראלי
לא זה ולא זה, היא התחתנה לפני כדי להיות פטורה מהצבא.
אנונימי
לא זה ולא זה נראה לי
כלום
היא התחתנה והתגרשה כדי לא להתגייס
לא זה ולא זה
כלום לא זה ולא זה