2 תשובות
אני.
אני בעז"ה
כי אני חושבת שאני אוכל יותר להתפתח והרבה יותר לתרום מעצמי ולמצות את היכולות שלי בשירות לאומי.
זו הסיבה העיקרית שלי.