4 תשובות
גורמים ביוטיים: אורגניזמים חיים כגון: צמחים, בע"ח, בני אדם
גורמים אביוטיים: מים, טמפרטורה, לחות וכו'
גורמים חיים וגורמים לא חיים.
ארנב, דשא, פיל..
אבן, חול, מים..
ביוטי-אצות ופטריות אביוטי-סלעים, אוויר ואדמה
גורמים ביוטיים - מרכיבי סביבה חיים: צמחים, בעלי-החיים, אצות, פטריות, חיידקים נגיפים וכו'. גורמים אביוטיים - מרכיבי סביבה דוממים (שאינם חיים): אדמה, סלעים, מים, אוויר, תנאי מזג האוויר וכו'.