4 תשובות
יש מלא בספרים. אין ספר יש לך?
שואל השאלה:
אלגברה ב בני גורן אבל הוא לא אצלי ואין לי מי שיצלם לי
אהה אז שניה. פשוט היה לנו מבחן לא מזמן וזה עזר לי ממש אז רגע
אוקי זה קשה יחסית
שתיים לחלק לאקס פחות שלוש ועוד ארבע אקס לחלק לשתי אקס פחות שש שווה שש
באותו הנושא: