2 תשובות
אז מה אתה עושה עכשיו?
"מה העניינים לוחם
שמע מה קרה לי היום....בלה בלה
מה דעתך? "

ובקיצור דברי על הכל בפתיחות, וכך גם הוא ירגיש חופשי לשתף