4 תשובות
זה באג.
באג או שאין לך אינטרנט
שואל השאלה:
איך אין לי אינטרנט אם שאלתי תשאלה פה קצת איי קיו חסר לך