9 תשובות
כן
מה רשום לך שם?
שואל השאלה:
לא רשום, פשוט אני לא מצליחה... ושמעתי שלא רק לי זה קרה^
אנונימית
שואל השאלה:
יש מישהו שזה גם לא עובד לו?
אנונימית
מה זה מראה לך? איך לא עובד?
שואל השאלה:
זה לא מראה לי משהו מיוחד...
זה פשוט שמנסים לעלות זה פשוט לא עולה...^^
אנונימית