4 תשובות
כן היא בהחלקות הלא מאושרות ..
לא.
כי היא טובה
חומרים מסרטנים כנראה..
אנונימית