2 תשובות
אך ורקק במשולש ישר זויית! ביגלל היתר והניצבים
את מישפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים אני יודעת שאפשר לעשות בכל המשולשים