6 תשובות
אמ אני קוראת לזה נזלת אני מניחה?
גודש באף.
מעכשיו אני קורא לזה שמואל
שואל השאלה:
לא הנוזלית, זה שנתקע באף...
אנונימית
קוראת לזה כמו שאת קוראת לזה האמת..
חננה