8 תשובות
אפשר להתנתק מהשאלה אח יקר
כן, בששאלות ששאלתי, אפשר למחוק.
לא
צריך לבקש מנאמן שימחק
לא
את יכולה לבקש מנאמנים שימחקו לך אבל, אם יש לך סיבה מוצדקת

דרך אגב אני אוהבת אותך ממש את מושלמת
לא ניתן למחוק שאלות ששאלת באופן ידני, אך תוכלי לבקש מנאמן שימחק לך.
לא
גם אני לא מבינה למה :/
איזה דבילי זה