תשובה אחת
אל...
הנדון ערעור על הציון
בטוחה אני כי הציון שנרשם לי במבחן מקורו בטעות
העברתי את המבחן לשלושה בודקים ומסקנתם זהה לשלי יש כאן טעות.
הציון אינו משקף את הכתוב.
מבקשת לבדוק שוב את המבחן.
בברכה
רצוי לכתוב גם באנגלית את הכתוב כאן:)
באותו הנושא: