תשובה אחת
כל התפקידים כולל טייסת ונווטת.
יש גם נווטת שמכוונת ומדברת עם הטייסים במגדל הפקוח מאוד אחראי ומעניין.