3 תשובות
חונכת במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר והחלל
פקחית טיסה
חונכת מתמטיקה ופיסיקה בביה"ס לטיסה (במידה ויש לך בגרות 5 יחידות פיסיקה ומתמטיקה)
חוקרת מודיעין אוויר
חיילת במערך הטכני בחייל האוויר והחלל
לוחמת נ"מ-נגד מטוסים
מדריכת התגוננות בחיל האוויר והחלל
מדריכת מאמן טיסה (סימולטור)
מדריכת מוזיאון בחיל האוויר והחלל
מדריכת נ"מ
לוחמת נ''מ
מפעילת מערכות מודיעין אלקטרוני מוטס (השיבוץ פה בעיקרון במהלך השבוע את בבסיס חיל האוויר אבל יש אפשרות גם במודיעין)
מפענחת תצלומי אוויר
מכי"ת בחיל האוויר
קצינת מנהלה בחיל האוויר והחלל
אנונימית
חונכת במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר והחלל
פקחית טיסה
חונכת מתמטיקה ופיסיקה בביה"ס לטיסה (במידה ויש לך בגרות 5 יחידות פיסיקה ומתמטיקה)
חוקרת מודיעין אוויר
חיילת במערך הטכני בחייל האוויר והחלל
לוחמת נ"מ-נגד מטוסים
מדריכת התגוננות בחיל האוויר והחלל
מדריכת מאמן טיסה (סימולטור)
מדריכת מוזיאון בחיל האוויר והחלל
מדריכת נ"מ
לוחמת נ''מ
מפעילת מערכות מודיעין אלקטרוני מוטס (השיבוץ פה בעיקרון במהלך השבוע את בבסיס חיל האוויר אבל יש אפשרות גם במודיעין)
מפענחת תצלומי אוויר
מכי"ת בחיל האוויר
קצינת מנהלה בחיל האוויר והחלל

שמח לעזור
באמת? מה חידשת בזה שהעתקת את התשובה של אנונימית?