5 תשובות
התפתחות, כן
כן את מתפתחת
כן התפתחות
גובה דווקא ישתנה קצת לרעה.. כשמקבלים מחזור קצב הגדילה בגובה מואט קצת.
פנים , אולי יותר חצקונים והתבגרות
יש לך מעכשיו להתפתח שנתיים