תשובה אחת
אני הייתי עושה משהו שקשור אליי, לאופי שלי, לאישיות שלי..